Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει το Trelomania.com, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου Trelomania.com. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το Trelomania.com προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του Trelomania.com και οποιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία του Trelomania.com.

Συλλογή δεδομένων

Η φύση της ιστοσελίδας είναι τέτοια όπου τα δεδομένα εκτίθενται σε δημόσια ελεύθερη χρήση. Το Trelomania.com συλλέγει καθώς και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα στις κεντρικές μονάδες του.

Κατά την εγγραφή/καταχώρηση του επισκέπτη / χρήστη στο Trelomania.com οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής:

  1. ηλεκτρονική διεύθυνση (email), στοιχεία εγγραφής υπολογιστή προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας
  2. στοιχεία όπως διεύθυνση IP και δικτύου εξυπηρέτησης

Χρήση δεδομένων

Το Trelomania.com χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τους παρακάτω λόγους:

  •  την εξυπηρέτηση των αναγκών των επισκεπτών
  • την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, έτσι ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
  • την ικανοποίηση των οποιονδήποτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με πιθανές διαφωνίες και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν μέσα από τη χρήση των υπηρεσιών του Trelomania.com
  • την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων
  • την γενικότερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών

Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η Trelomania.com δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του Trelomania.com σε κανένα τρίτο φορέα. Το Trelomania.com μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο όταν:

  • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Trelomania.com καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και νομικών διαδικασιών των χρηστών / μελών.
  • Με τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Trelomania.com έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του Trelomania.com καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το Trelomania.com

Χρήση Δεδομένων από το Trelomania.com

Χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία για στατιστικούς λόγους και συγκεκριμένων περιπτώσεων αναφοράς αγγελιών, σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε στοιχεία με σκοπό την αποστολή spam.

Διαφήμιση

Αν δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλεται ενημερωτικό υλικό από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης σε κάθε email υπάρχει η επιλογή της διαγραφής από την λίστα του Trelomania.com.

Ασφάλεια

Χρησιμοποιούμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από οποιαδήποτε παράνομη δράση και αποκάλυψη, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κανένα μέσο δεν είναι τόσο επαρκές και για αυτό το λόγο δεν μπορούμε να προσφέρουμε εγγυήσεις.

 

greek facebook webinar